چچیلاس اولین نمایشگاه مجازی شارژی ایران

شرکت مدرن گستر سردار جنگل به شماره ثبت 18803 با استفاده از نخبگان صاحب نام در کشور، کمک و مشاوره این بزرگان موفق به دریافت گواهی ثبت اختراع در بخش نرم افزار و سخت افزار دستگاهی با عنوان دستگاه تبلیغات شارژی یکپارچه شد.

این شرکت با توجه به حق مالکیت معنوی در اداره ثبت اختراعات و به عنوان بنیانگذار تبلیغات شارژی به سبک نوین در فاز اول اقدام به تاسیس اولین نمایشگاه مجازی شارژی ایران با نام چچیلاس کرد.

در این نمایشگاه تمامی برندها، کارخانجات، شرکت ها و کسب و کارها در کل کشور می توانند با راه اندازی یک غرفه مجازی اختصاصی تحت نظارت تیم فنی چچیلاس کالا و خدمات خود را ارائه نمایند.

با راه اندازی غرفه در اولین نمایشگاه مجازی شارژی ایران و شارژ حساب، نمایشگاه فعال شده و به ازای هر بازدید مبلغ مشخصی از حساب کسر می گردد.

در نمایشگاه بزرگ چچیلاس به هربازدیدکننده با ثبت کد ملی یک دفتر گزارش مجازی داده می شود؛ دراین نمایشگاه احتمال بازدید غیرواقعی صفراست و همه بازدیدها واقعی هستند.

در این پروسه صاحب کسب و کار بدون محدودیت زمانی بازدید کننده ها را بر اساس منطقه، استان، شهر و یا حتی جنسیت انتخاب کرده و به ارائه کالا و خدمات خود با بیشترین بازدهی در این نمایشگاه می پردازد.

این شرکت برای اولین بار یک شیوه نوین بازاریابی ابداع کرده است که نیازی به سرمایه اولیه، ضمانت، اجبار در فروش و یا خرید و فروش به صورت شبکه ای برای ورود به این مجموعه ندارد و افراد تنها با معرفی کسب و کارها و برندها به نمایشگاه چچیلاس جایزه ای به عنوان معرف دریافت می کنند و مادامی که صاحب کسب و کار حساب خود را شارژ نماید معرف به همان نسبت جایزه دریافت می کند.