شومیززنانه

شومیز رنگی زنانه جنس کتان کویر درنگبندی مختلف پک ۴تایی
موجود در گروه بازرگانی آذین پوش.