کوکوپیت

سریلانکایی ، وزن هر قالب ۵ کیلوگرم ، بسته بندی سه تایی ، Ec کمتر از ۱ ، حجم بالای ۷۵ لیتر ،
ph: 5/5 - 6/5