کیت مکش پژو موتور XU7

کیت مکش 405 پارس سمند موتور xu7 هست کیت کامل شامل:استیل 304 قطر 63میلیمتر با اتصالات کامل و فیلتر اسپرت خارجی است اندازه کیت بلند است وتاپشت چراغ میرسد. طریقه نصب: لوله فابریک خودرو بازمیشود واین کیت به جاش نصب میشود.