تیشرت زنانه

کد۱۵۰۰
تیشرت ۴۰۰۰ نگین 👗
تعداد در جین : ۱۰عدد 🎽
رنگ بندی : ۱۰ رنگ 😍
سایز : فری سایز از ۴۰ تا ۴۶ 💣
جنس : جلو hi فیلامنت  پشت ویسکوز💪
الگو : جلو بلند حلالی  پشت ساده💎