گردو فرنور و چندلر

مقایسه گردو چندلر و فرنور؛ مهمترین ویژگی نهال گردو چندلر این است که درخت‌های گردو حاصل از آن، میوه‌هایی بسیار درشت تولید می‌کنند. نهال گردو چندلر دیر گل می‌دهد و باید حسابی در پرورش آن صبور باشید و به گیاه اجازه‌ی رشد بدهید. تحقیقات و تجربیات محققان کشاورزی و کشاورزان مختلف نشان داده است نهال گردو چندلر بسیار پرمحصول است و در صورتی که شرایط رشد آن استاندارد باشد، علاوه بر تولید گردوهایی درشت و سنگین، از هر درخت حاصل از آن مقدار زیادی گردو نیز به دست می‌آید.