آموزش طراحی و نقاشی در شرق تهران

آموزش طراحی و نقاشی در شرق تهران ⭕اثری از مجموعه ی اصالت مادری ابعاد ۲ در ۷۰ . فروخته شده توسط خانه هنرمندان. مربوط به سال ۱۳۹۳ نمایش داده شده و sold در خانه هنرمندان ایران 🔺 تکنیک اکرولیک و ترکیب مواد