تیشرت ۴۰۰۰ نگین

کد۱۵۰۰
تیشرت ۴۰۰۰ نگین
تعداد در جین : ۱۰عدد 🎽
رنگ بندی : ۱۰ رنگ
سایز : فری سایز از ۴۰ تا ۴۶
جنس : جلو hi فیلامنت  پشت ویسکوز
الگو : جلو بلند حلالی  پشت ساده