بادی مشکی طرحدار زنانه

کد۲۲۰۴
بادی مشکی استین دار
پلی فانریپ کبریتی
فری سایز از ۳۶ تا ۴۴
چاپ برداشت .
جین ۱۰ عددی مشکی.