دستگاه ساب ده کله موزاییک گرگان گلستان

دستگاه ساب ده کله موزاییک گرگان گلستان
فروش دستگاه ساب ۱۰ کله گرگان گلستان
تعمیرات دستگاه موزاییک سازی بصورت اخصصی گرگان گلستان
این دستگاه ساب ده کله مجهز به سیستم پنوماتیک ساخت مجیری سه کله الماس و هفت کله سنگ دینامهای الماس پانزده اسب و سنگهای آن هفت نیم ۱۴۰۰ میباشد
عکس دوم:این دستگاه شامل موتورهای پر قدرت ۱۵ اسب بخار وموتور ۷نیم اسب بخار میباشد