نهال گردو ژنوتیپ

گردوژنوتیپ پرفروشترین نهال در سالهای گذشته و امروزه اصلاح شده دیرگل کاغذی و زودبازده در اولین سال باردهی کرده بسیار گردوی خوب در ایران توسیه برای کاشت و بهره برداری عالی ارسال نهال به همه شهرها بازدید بعد از فروش نهال در باغ شما پرستاری و رسیدگی کامل در باغ شما

قیمت قبل: 260