کفش طبیعت گردی وکوهنوردی

بسیارسبک وزن
راحت ومنعطف
عاجدار
ضدلغزش
مناسب سایز۴۱تا۴۵