کلید و پریز الیزه سفید

کلید و پریز الیزه سفید محصولی از شرکت ایران الکتریک میباشد