انجام رنگ و مش مو

شانتاژکردن

دونکته مهم وجود دارد:
- در تکنیک شانتاژ تمام موی دکلره را به پایه یکسان میرسانند
- در تکنیک شانتاژ مقاومت مو بسیار مهم میباشد و در صورتی در کمتر از ده دقیقه مو مقاومتش را از دست دهد این روش را نمی توان استفاده نمود انواع مدل کوتاهی مو در تهران کوتاهی مو در تهران موخوره گیری مو در تهران خدمات کوپ مو در تهرانجدیدترین مدل های مو در تهران