هودی مارک

هودی مارک😍🥰
💠جنس عاااالی تضمینی 💯💯
💠مناسب۳سال تا ۱۶سال
💠مدل گنگ استایل و فوق العاده

سایز۱:قدبلوز ۴۴ پهنا۴۹
سایز۲:قدبلوز۴۹ پهنا۴۴
سایز۳:قدبلوز ۵۴ پهنا۵۷
سایز۴:قدبلوز ۵۹ پهنا۶۰
سایز۵:قدبلوز۶۴ پهنا۶۲


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شلوار تمام مارک زنجیری 😍🥰
💠جنس عاااالی تضمینی💯💯
💠مناسب۴سال تا ۱۶سال

سایز۵۹قدشلوار۵۹
سایز۶۵قدشلوار۶۵
سایز۷۰قدشلوار۶۹
سایز۷۵قدشلوار۷۴
سایز۸۰قدشلوار۸۰
سایز۸۵قدشلوار۸۴
سایز۹۰قدشلوار۹۰
سایز۹۵قدشلوار۹۵