جامدادی جادار

جامدادی ۳ زیپ
پارچه ای برزنتی
با کیفیت