اجرای محوطه سازی

اجرا و فروش سنگ لاشه، سنگ مالون، سنگ ورقه ای و سنگ های کوهی در بومهن، رودهن، دماوند و... می باشد. قابلیت ارسال به سراسر کشور هم می باشد.