اجرا و ساخت دیوار بتونی

اجرای دیوار بتونی درتهران مناطق مختلف توسط تیم صدرا می باشد.
اجرای استخر از صفر تا صد فونداسیون و دیوار حائل پلیت گذاری و کاشت میله گرد، کلیه کارهای بتونی اجرا پروژه ها در سراسر کشور.