فیلتر هوای اسپرت

فیلتر اسپکتر اصلی
سایز بلند
جنس پارچه کتان
طول عمر 110هزار کیلومتر
رنگ بندی کامل
مناسب انواع خودروهای داخلی و خارجی
دهنه 63تا101