اجرای سنگ لاشه برای نمای ساختمان

اجرای سنگ لاشه برای نمای ساختمان با سنگ لاشه به روش های مختلف اجرا میکنیم
اجرای سنگ لاشه برای نمای ساختمان به صورت تیشه ای نا منظم طبیعی
اجرای سنگ لاشه برای نمای ساختمان به صورت برشی
و اجرای سنگ لاشه برای نمای ساختمان یه صورت حصیری اجرا می شود
برای اجرا کردن هر کدوم این سنگ ها قیمت ها هر نمونه کاری قیمت خودش رو داره برای اطلاعات بیشتر به شماره درج شده به تماس شوید با مشاوره رایگان