پیمانکاری سنگ لاشه

استخراج و فروش سنگ ورقه ای قهوای دماوند مستقیم از سنگ معدن برای شما ارسال خواهد شد جهت مشاوره و بازدید از نمونه سنگها با شماره تلفن ما تماس حاصل نماید.
اجرای سنگ لاشه برای ساخت وساز های بزرگ اجرای سنگ لاشه برای نمای دیوار اجرای سنگ لاشه برای نمای ویلا هم قابل استفاده است.