باکس سیب زمینی و پیاز

باکس سیب زمینی و پیاز
ابعاد ۳۰در۲۰ ارتفاع ۱۲ سانت
چوب روس وارداتی