گیره گردعصایی و قلاب نگهدارنده بوته

گیره گرد نگهدارنده بوته سایز ۲/۷
گیره عصایی نگهدارنده بوته
قلاب پلاستیکی و فلزی نگهدارنده بوته و نخ بوته