موتور گیربکس بیزجانلی

موتور گیربکس بیزجانلی محصول کشور ترکیه :
Aly63 : سه فاز ، ۲/۵ دور در دقیقه ، ۵۵٪ آمپر ، جهت طول تا ۱۰۰ متر
Aly75 : سه فاز ، ۲/۵ دور در دقیقه ، ۵۵٪ آمپر ، جهت طول تا ۱۵۰ متر