دورس توکرک اسکلتی😍

دورس توکرک اسکلتی😍😍😍
☑️سایز۵سال تا بزرگسال
(جنس عاااالی تضمینی گرم و گلدوزی و نگین کاری شده)

سایز۵.۶قدبلوز۴۸پهنا۴۳
سایز۷.۸قدبلوز۵۴پهنا۴۷
سایز۹.۱۰قدبلوز۵۹پهنا۴۸
سایز۱۱.۱۲قدبلوز۶۵پهنا۵۰
سایز۱۳.۱۴قدبلوز۶۸پهنا۵۳

💳قیمت ۴۱۸.۰۰۰تومان

شلواراسکلت نیو😍😍😍
جنس عاااالی تضمینی
مناسب۴سال تا ۱۴سال

سایز۶۵قدشلوار۵۸دورکمر۲۳کشش۳۴
سایز۷۰قدشلوار۶۵دورکمر۲۵کشش۳۵
سایز۷۵قدشلوار۷۰دورکمر۲۵کشش۳۷
سایز۸۰قدشلوار۷۵دورکمر۲۶کشش۳۸
سایز۸۵قدشلوار۷۸ دورکمر۲۷کشش۴۰
سایز۹۰قدشلوار۸۳دورکمر۲۸کشش۴۲
سایز۹۵قدشلوار۹۰دورکمر۲۹کشش۴۴
سایز۱۰۰قدشلوار۹۳دورکمر۳۱کشش۴۶

‎💳قیمت ۴۶۰تومن