اجرای آرماتور بندی و قالب‌بندی استخر

اجرای آرماتور بندی و قالب‌بندی استخر همراه با لوله گذاری.
اجرای آرماتور بندی و قالب‌بندی و لوله کشی استخر در ولنجک تهران.
اجرای آرماتوربندی استخر در تهران قالب بندی و بتن ریزی انواع سازه ها اجرای انواع فنداسیونهای کوچک و بزرگ آرماتوربندی در گروه استخر سازی صدرا در تهران می باشد.