درخت سرو شیراز یا سرو ناز

خرید درخت سرو شیراز در تهران
خرید و قیمت درخت سرو شیراز در کرج
خرید و قیمت درخت سرو شیراز در مازندر ان ارسال از مازندران سراسر کشور
سرو شیراز:سرو شیراز که به آن سرو ایتالیایی هم گفته می‌شود ،از درختان مخروطی شکل و همیشه سبزاست که بومی جنوب اروپا و غرب آسیا است و در زیستگاه خود به شکل گسترده و فراوان گسترش می یابد.

-این درخت به دلیل استفاده گسترده در باغ های شیراز در قدیم ، به سرو شیراز معروف شده است.