روش اجرای سنگ کوبیک

روش اجرای سنگفرش کوبیک :
– اجرای سنگفرش کوبیک با استفاده از ملات :
همانطور که می دانید برای اتصال مصالح ساختمانی، در واقع ملات ها نقش چسب را برعهده می گیرند. ملات یک ماده خمیری است که از دو عنصر ساخته می شود، یکی از عناصر نقش چسب ملات را ایفا می کند (مانند سیمان)، و دیگری نقش پر کننده فضای اتصال را برعهده دارد (مانند ماسه). یکی از رایج ترین ملات ها در ساختمان سازی، ملات سیمان و ماسه است که در آن با توجه به کاربردی که برای آن در نظر گرفته ایم، سیمان، ماسه و آب را باهم مخلوط می کنیم.