انواع پروفیل u

انواع پروفیل u
پروفیل یو( u)در ساختار دیوار خشک محسوب می شود. این سازه بصورت افقی در قسمت پایین وبالای دیوار خشک قرار گرفته و بعنوان راهنما برای قرار گیری پروفیل اِستاد یا همان پروفیل C می باشد . پروفیل های استاد و رانر به صورت مشترک سازه ی دیوار خشک را تشکیل می دهند و به دلیل اتصالات کاملا مفصلی در هنگام زلزله به صورت کامل حرکت می کنند . رانر ها در کف بتنی ( قبل از اجرای نازک کاری ) معمولا با شلیک میخ فولادی به کف و سقف دوخته می شوند . این کار توسط میخ چاشنی انجام می شود . اما زمانی که کف تمام شده اجرا شده و با شلیک میخ فولادی احتمال شکستن سرامیک یا سنگ کف وجود دارد از رول پلاک برای اتصال استفاده می شود