طراحی و اجرای دیوار با سنگ لاشه

نوع کار: اجرای محوطه سازی دیوار باغ

توضیحات: طراحی و اجرای دیوار با سنگ لاشه و با سنگ مالون اجرا شده است با رنگهای قهوای دماوند اجرا شده انتخاب سنگ لاشه و سنگ مالون یکی از گزینه های کلیدی است که با خاصیت های خاص خود زیبای را در ویلا ویا باغ ویا ویلایتان به ارمغان بیارید مقاوم بودن سنگ لاشه طبیعی بودن سنگ لاشهبا رنگ بندی های مختلف مقاوم در برابر هوا های سرد و گرم و رطوبتی است