رایزر پذیرایی

رایزر ۴۰در۱۵ جنس: چوب روس قابل شست و شو کیفیت رنگ عالی مناسب برلی سرو غذا و چیدمان در متزل و مهمانی ها