فن اگزاست و فن سیرکوله گلخانه

فن اگزاست گلخانه :
تبادل هوای داخل و خارج گلخانه
تامین دی اکسید کربن لازم برای فتوسنتز گیاه کاهش دما و خنک کردن گلخانه
متعادل کردن رطوبت
کاهش آفات و بیماری‌ها
فن سیرکوله گلخانه :
به راحتی می تواند تفاوت دمای بین قسمت های مختلف محیط را کاهش داده و آن را یکنواخت کند و با انجام این کار مانع بروز مشکلات محیطی شود .