باکس سفید پتینه

باکس سفید پتینه با پایه های مملی ساخته شده از چوب روس وارداتی پوشش رنگ روغنی مات مناسب برای نظم دادن وسایل آشپزخانه و پاسماوری ها و چیدمان اکسسوری