نردبان دکوراتیو طرح زهره

نردبان دکوراتیو طرح زهره ۴۰در۳۵ سانت خراطی شده👌 جنس: چوب روس وارداتی