نهال ریشه انگور دوساله

فروش ارقام نهالهای ایرانی و خارجی اصلاح شده باکیفیت
نهالستان سبزنگین مهدیزاده در خدمت شما عزیزان می باشد.