کتاب انگیزش و هیجان

کتاب انگیزش و هیجان تالیف دکتر لیلا مقتدر حاوی نکات کلیدی برای ایجاد تغییر و انگیزه مختص عموم و دانشجویان می باشد از ویژگی هلی مهم این کتاب استفاده از نظریه های کلیه رشته ها از جمله مدیریت ،ورزش،پزشکی و روانشناسی برای ایجاد انگیزه ی تغییر است