پافر دورو بادی رنگارنگ

پافر دورو بادی رنگارنگ🥰😍🥰

💠جنس شمعي عالي درجه يك💯💯💯

💠داخل الياف پشم شيشه دار مرغوب

💠اسپرت براي دختر و پسر

💠سايز۱۲۰-۱۳۰-۱۴۰-۱۵۰-۱۶۰-۱۷۰

سايز ۱۲۰ قد۶۰عرض۴۲
سايز ۱۳۰ قد۶۱ عرض۴۴
سایز۱۴۰ قد۶۴ عرض۴۵
سایز۱۵۰ قد۶۸عرض۴۸
سایز۱۶۰ قد۷۱ عرض۵۰
سایز۱۷۰ قد۷۲ عرض۵۲

💠مناسب۵ تا۱۵ سال

❌رنگ بنفش و قرمز ارسال هفته آینده❌
❌رنگ مشکی ارسال۱۵ روز آین