مبل مدل ویکتور ست ۸نفر

ست ۸نفر
جنس مبل پارچه خارجی اسفنج کف ۳۰یورلوکس بدنه ۲۵کیلوی نمارنگی چوب افرا بدنه صنوبر
ساخته شده با استفاده از بهترین متریال روز دنیا.