کفش کتونی آدیداس

به تمامی گزینه های مختص به کفش توجه فرمایید، بهتر است بدانید ویژگی کفش مناسب با پیاده روی متمایز از ویژگی های کفش ورزشی مخصوص به باشگاه است. پس با توجه به بودجه ی در نظر گرفته شده و نوع فعالیتتان کفش  مناسب خود را انتخاب کنیید.

مطمئن شوید کفش اندازه پای شماست؛ کفش را پوشیده و راه بروید تا بتوانید متوجه اندازه درست کفش بشوید. در صورت در امدن پاشته پا از کفش و یا جمع شدن پا در کفش، قید خرید آن را بزنید.