میز و صندلی 4 نفره

میز و صندلی غذاخوری مدل بهار
4 نفره
جنس چوب روس
قابل سفارش در الماس چوب در تهران.