تونیک زنانه

تونیک راه راه منگوله آستین بندی
کد ۷۱۸۸
فری سایز مناسب برای ۳۶ تا ۴۴
رنگ بندی
  جین ۶  تایی
❌فقط هر عدد  ۱۳۵