نصب سنگ لاشه برای نمای دیوار

نصب سنگ لاشه برای نمای دیوار با سنگ لاشه اجرا های مختلف برای نمای دیوار به روش های مختلف نصب سنگ لاشه برای نمای دیوار به صورت برشی وتیشه ای با استاد کاران نجیب الله سعادت اجرا میشود