كاپشن باروني تو خز ABCD

كاپشن باروني تو خز ABCD😍🥰😍
☑️جنس عالي درجه يك💯💯
☑️پارچه رويه كار باروني داخل كار خر
☑️سايز٦٠ و ٦٥

سایز ۶۰ قد ۶۲ عرض ۴۴ استین ۶۱
سایز ۶۵ قد ۶۴ عرض ۴۷ استین ۶۷

☑️مناسب ٨ تا١٢ سال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دورس میکی موس مرواریدی🥰😍🥰
☑️جنس عالی
☑️سایز۵۰.۵۵.۶۰.۶۵
☑️مناسب۶ تا۱۳ سال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کتونی آلستار سایز۳۲ تا۳۵