مه ساز ودودزا طلافروشی

مه ساز ودودزا طلافروشی دارای ریموت کنترل وپدال وایرلس بیسیم وآژیر بادی و شاسی تولید شده توسط شرکت فنی و مهندسی آرام سیستم شرق.