سنگ لاشه با رنگ های مختف

فروش سنگ لاشه با بیش از ده رنگ مختلف رنگ های طوسی مشکی قهواهی سبز سفید فروش سنگ کوهی وهمچنان اجرای سنگ لاشه برای محوطه سازی نمای دیوار اجرای سنگ لاشه برای سنگ فرش حیات.