فروش گل مرجان در مرکزی

گل مرجان مرجان به نورزیادی احتیاج دارد که افتاب کامل بهترین تامین کننده نوربرای ان است هرچه نورکامل تری به این گیاه بتابدهم رشد بیشتری داشته وهم گیاه پربرگی خواهیدداشت