اجرای کار آرماتور بندی و بتون ریزی و پلیت گذاری

اجرای کار آرماتور بندی وبتون ریزی وپلیت گذاری در شهرک صنعتی خوارزمی
تیم استخر سازان صدرا آرماتوربندی به معنی استفاده و جایگذاری آرماتورها در بتن است و یکی از اصلی ترین و حساس ترین مراحل اجرای سازه های بتنی می باشد.
برای مشاوره و اجرای پروژه های کاریتون با ما در تماس باشید.