کیف دوشی زنانه

دوشی،پاسپورتی دو زیپ جنس شرانگ درجه یک موجود در تولیدی کیف ماهان در تهران.