گردو خوشه ای کانادایی

پرورش و تولید نهال های بذری رویشی در ایران فروش بصورت عمده و خرده ارسال به تمام نقاط ایران گردوهای خاص خوشه ای و کوپه ای کانادایی فروش عمده خرده