حمل یخچال در بابل

یکی از سخت ترین جابجایی ها هنگام اسباب کشی حمل یخچال است. با باربری و اسباب کشی ابراهیمی در مازندران نگران شکستن و خراب شدن اسباب منزلتان نباشید.